V-Clean Applications

V-Clean Applications

Advantage: – ประสิทธิภาพในการกรองสูง (HEPA Filter H14) ลดปริมาณเชื้อโรค ฝุ่น และสารก่อภูมิแพ้ – ไม่ก่อให้เกิดก๊าซพิษ เช่น Ozone, NOx – ใช้พลังงานไฟฟ้าต่า ( 200 วัตต์ ) ปรับความเร็วพัดลมได้มากกว่า 5 ระดับ – ระดับความดังของเสียงต่า ( 60 เดซิเบล )...
Maintenance of Air Filter

Maintenance of Air Filter

Filter performance depends on appropriate selection, installation, operation, testing, and also maintenance. Maintenance and filter change-out should be performed only when a system is shut down to avoid re-entrainment and system exposure. The DO NOT’s of an air...