V-Clean Applications

V-Clean Applications

Advantage: – ประสิทธิภาพในการกรองสูง (HEPA Filter H14) ลดปริมาณเชื้อโรค ฝุ่น และสารก่อภูมิแพ้ – ไม่ก่อให้เกิดก๊าซพิษ เช่น Ozone, NOx – ใช้พลังงานไฟฟ้าต่า ( 200 วัตต์ ) ปรับความเร็วพัดลมได้มากกว่า 5 ระดับ – ระดับความดังของเสียงต่า ( 60 เดซิเบล )...
Synphaet Lamlukka Hospital

Synphaet Lamlukka Hospital

Negative Pressure ห้องแยกโรค Specification การหมุนเวียนอากาศ  อย่างน้อย 12 รอบใน 1 ชั่วโมง อุณหภมิ   25 องศาเซลเซียส  บวก ลบ 5 องศาเซลเซียส ความชื้น  %RH 50 บวก ลบ 10 ความดันภายในห้องเป็น ลบ งานติดตั้ง AHU ใหม่ ติดตั้ง ท่ออากาศใหม่ งานติดตั้ง Exhaust ใหม่...