V-Clean Applications

V-Clean Applications

Advantage: – ประสิทธิภาพในการกรองสูง (HEPA Filter H14) ลดปริมาณเชื้อโรค ฝุ่น และสารก่อภูมิแพ้ – ไม่ก่อให้เกิดก๊าซพิษ เช่น Ozone, NOx – ใช้พลังงานไฟฟ้าต่า ( 200 วัตต์ ) ปรับความเร็วพัดลมได้มากกว่า 5 ระดับ – ระดับความดังของเสียงต่า ( 60 เดซิเบล )...