TEMP MAPPING การวัดการกระจายตัวของอุณหภูมิ

ทำไมต้องมีการวัดการกระจายตัวของอุณหภูมิ การเก็บรักษายา เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ วัตถุดิบ ต่างๆอุณหภูมิมีผลต่อคุณภาพของสิ่งต่างๆเหล่านั้น ตามมาตรฐานการเก็บรักษา ในพื้นที่ขนาดใหญ่มักมีการไหลของอากาศไม่สม่ำเสมอ หรือมีการเกิดความร้อนกระจายตัวอยู่ในบางจุด...